Våra tjänster

BAS-P och BAS-U

Byggherren (BH) har ett stort ansvar enligt arbetsmiljölagen för planering och projektering samt samordningsansvar för utförande.

 

 

Plynova åtar sig att utföra arbetsmiljöplaner och övriga åligganden enligt arbetsmiljölagen inom områdena BAS-P och BAS-U.

BAS-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare - planering 
och projektering. Byggarbetsmiljösamordnare - utförande.

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB