Våra tjänster

Byggledning

Plynova bistår med rådgivning och har mångårig erfarenhet av entreprenadområdena: funktionsentreprenad, utförandeentreprenad och delade entreprenad.

Vår styrka är att i tidigt skede anpassa projektgenomförandet efter kundens behov
och idéer.

Byggledning

En kunnig och erfaren byggledare ger ett tryggt och stabilt produktionsgenomförande.

En kompetent byggledare betyder mycket för beställaren under byggskedet. Byggledaren hanterar  många frågor runt byggprocessen och byggproduktionen.

Vi arbetar med byggledning inom området hus och anläggning, med möjlighet till:

• Kontrollansvarig, certifierad - KA

• Vi leder bygg- och produktionsmöten

• Inköp

• Ekonomistyrning

• Tidsstyrning – tidplaner

• Strukturplanering

• Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U)

 

 

 

Behrn arena under uppförande.

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB