Våra tjänster

Bygglovshandlingar

Om byggnadsnämnden ställer krav på sakkunnigutlåtande hjälper vi vår uppdragsgivare med det.

Bygglovshandlingar

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra en byggnads utseende väsentligt ska du ansöka om bygglov.

Plynova kan upprätta de bygglovshandlingar som krävs för ditt bygglov. Det avser såväl ritningar som beskrivningar.

• Situationsplan

• Sektioner

• Planritningar

• Fasadritningar

• Beskrivningar

• Rivningsplan

 

 

 

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB