Våra tjänster

Construction Management (CM)

Construction Management (CM)

För dig som vill öppna möjligheterna för 
påverkan och kostnadsstyrning.

Plynova driver just nu en CM entreprenad åt Sita Sverige i Örebro. Projektet består i att tillsammans med Sita utforma en ny sorteringsanläggning för restavfall på en fastighet om ca 40.000 m2.

CM innebär att Byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. CM-organisationen leder hela arbetet och företräder Byggherrens intressen fullt ut i projektet.

Genom upphandling och samordning av ett antal delentreprenader och leveranser erhålls en sund konkurrens med bra kvalitet och låga projektkostnader.

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB