Våra tjänster

Entreprenadbesiktningar

Säkerställ att du som beställare får det man avtalat om i kontraktet.

Användbara länkar

SBR Byggingenjörerna

 

Säkerställ att du som beställare får det man avtalet om i kontraktet.

Besiktningar görs vanligtvis under produktionsskedet som då kallas förbesiktning. Vid färdigställande av entreprenaden utförs så kallad slutbesiktning. Vid utgången av garantitiden sker vanligtvis en garantibesiktning som beställaren kallar till.

Möjligheter finns även till att anlita oss för att genomföra särskilda besiktningar och överbesiktningar.

Vi kan även hjälpa till med löpande kontroller och uppföljningar av entreprenaden. Detta hjälper dig som beställare att veta att entreprenadarbetena följer standard och utförs fackmässigt.

 

 

Entreprenadbesiktningar

Besiktningar  vi utför:

• Entreprenadbesiktningar

• Underhållsbesiktningar, underhållsplaner

• Skadeutredningar

Söker du en besiktningsgrupp inom entreprenadbesiktning (bygg, mark, el, ventilation, rör, styr mm.) så kan vi erbjuda dig det.

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB