Våra tjänster

Förstudie

Plynova tillhandahåller tjänster tillsammans med möjliga samarbetspartners.

Förstudie

En lyckad förstudie säkerställer det kommande projektets ekonomiska, kvalitets- och tidsmässiga ramar.

En kunnig och erfaren projektledare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna
för att identifiera omfattningen av förstudien.

Vi tar fram:

• Lägesanalys

• Behovsanalys - målidentifiering

• Möjligheter och risker

• Volymstudie - funktionssamband

En lyckad förstudie säkerställer det kommande projektets ekonomiska, kvalitets- och tidsmässiga ramar.

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB