Våra tjänster

Investeringsunderlag & kalkyler

Vi hjälper dig med hela biten!

Vi upprättar:

 • Projektkalkyler

 • Produktionskalkyler

 • Ombyggnadskalkyler

Tveka inte att fråga om exempel så kan vi dela med oss av erfarenheter där Plynova hjälp till att driva projekt eller processer framåt i rätt riktning.

Investeringsunderlag

Det är viktigt att kunna se ett projekt med helikopterperspektiv och snabbt hitta de mest 
lämpade tekniska och layoutmässiga lösningarna.

Det är ofta svårt att bedöma vad ett projekt kommer att kosta i ett tidigt skede. Många kostnader förutom en produktionskalkyl ska beaktas. Ju tidigare man tar fram ett investeringsunderlag desto tryggare blir man som beställare inför viktiga beslut.

Vår styrka är att i tidigt skede kunna göra bedömningar av omfattning av mängder, stomsystem, grundläggning, etc. detta till grund för en kostnadskalkyl.

Sammantaget ska en kostnadsutredning resultera i ett underlag som beslutsfattare kan känna sig trygga med och använda för att komma vidare till nästa steg i projektet. Vi har en stark uppfattning om att detta mål ska verka för att spara våra kunder tid, pengar och bekymmer.

 

 

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB