Våra tjänster

Kalkyler

Vi upprättar:

 • Projektkalkyler

 • Produktionskalkyler

 • Ombyggnadskalkyler

Tveka inte att fråga om exempel så kan vi dela med oss av erfarenheter där Plynova hjälp till att driva projekt eller processer framåt i rätt riktning.

Kalkyler

Det är viktigt att kunna se ett projekt med helikopterperspektiv och snabbt hitta de mest 
lämpade tekniska- och layoutmässiga lösningarna.

"

Tidsstyrning, kvalitetsledning och kostnadsstyrning är de tre viktigaste elementen för ett lyckat projekt.

Det är ofta svårt att bedöma vad ett projekt kommer att kosta i ett tidigt skede. Många kostnader förutom en produktionskalkyl ska beaktas. Ju tidigare man tar fram kalkyler desto tryggare blir man som beställare inför viktiga beslut.

Sammantaget ska kalkylerna resultera i ett investeringsunderlag som du som beslutsfattare kan känna dig trygg med.

 

 

 

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB