Våra tjänster

Kontrollansvar (KA)

Kontrollansvar (KA)

Vi säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls.

Plan och Bygglagen (PBL) ställer krav på att de allra flesta bygglovspliktiga om-, till- eller nybyggnader måste kontrolleras av en certifierad kontrollansvarig. Detta gäller även rivningsarbeten. Vanligtvis krävs det att byggherren lämnar förslag på KA redan vid bygglovsansökan.

I rollen som Kontrollansvarig företräder vi byggherren och ansvarar för att det finns kunskap och erfarenhet som säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls.

 

Plynova har certifiering på högsta behörighetsnivå för denna typ av uppdrag, liksom stor erfarenhet. Genom vår medverkan i hela byggprocessen, ända från programskedet till slutintyget, så kan byggherren känna sig trygg i att kontrollansvaret uppfylls.

Vi erbjuder även Kontrollansvarig för privatpersoner

Kontrollansvarig Örebro

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB