Våra tjänster

Projekteringsledning

Informationsflödet mellan projektets olika aktörer är ofta stort och komplext.
Vi samordnar kommunikationen mellan alla parter och leder projekteringen.

Projekteringsledning

Vår projekteringsledare ansvarar för att ta fram 
en tekniskt gångbar produkt.

I rollen som projekteringsledare hjälper vi er att identifiera och prioritera de krav som styr projekteringen och slutprodukten. Utifrån detta samordnar vi utformningen av handlingar i byggprocessens samtliga skeden med fokus på att skapa största möjliga värde för dig som kund.

Som projekteringsledare ansvarar vi för att ta fram en tekniskt gångbar produkt inom en specificerad tidsram.

 

Vi har god kunskap gällande regler och krav, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt projekteringsgenomförande.

Informationsflödet mellan aktörerna är stort och komplext. Som projekteringsledare samordnar vi kommunikation mellan projektörer, konsulter, arkitekter och övriga intressenter för att projektet ska kunna genomföras professionellt.

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB