Våra tjänster

Projektledning

Plynova bistår med rådgivning och har mångårig erfarenhet av entreprenadområdena: funktionsentreprenad, utförandeentreprenad och partnering.

Vår styrka är att i tidigt skede anpassa projektgenomförandet efter kundens behov
och idéer.

Projektledning

En kunnig och erfaren projektledare är en 
av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna 
för ett lyckat projekt.

Skall du påbörja ett projekt?  Har du en projektidé som du vill utvärdera?

En kunnig och erfaren projektledare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt.

Förutom tid och pengar står även kundernas förtroende på spel. De ekonomiska konsekvenserna av ett misslyckat resultat kan ofta åtgärdas. Det är svårare med skadat förtroende.

Att anlita extern hjälp av en projektledare är till
stor nytta! Du kan avsätta tid och resurser till dina kunder och kärnverksamhet.

Med en extern projektledare får du nya infallsvinklar till din organisation. Bland annat från andra lyckade projekt.

Projektledning hos Plynova grundar sig på:

Kommunikation, struktur, erfarenhet och samarbete.

Tid, kvalitet och kostnad är ledord i genomförandet.

 

 

 

Användbara länkar

PMI

Projektforum

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB