Våra tjänster

Tekniska inventeringar

Tekniska inventeringar

Fastigheten är en tillgång och påverkar i 
allra högsta grad en ägares ekonomi.

Plynovas mål med de underlag och utredningar som vi levererar är att de ska vara rätt anpassade och ändamålsenliga så att den fortsatta projektgången blir tydlig och självklar.

Vi tar fram:

• Underhållsplaner

• Skadeutredningar

• Miljöinventeringar

• Rivningsplaner

• Due Dilligence (DD)

 

 

 

Som exempel på pågående projekt:

• Medborgarhuset - underhållsplan

• Vård och omsorgsboenden - teknisk utredning

• Örebro slott - teknisk utredning/underhållsplan

 

Plynova tillhandahåller tjänster tillsammans med samarbetspartners inom områdena; analys, provtagning, åtgärd för förorenad mark

 

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB