Våra tjänster

Tidplanering

"

Tidplanering

Tidsstyrning, kvalitetsledning och kostnadsstyrning är de tre viktigaste elementen för ett lyckat projekt.

Tidplaner är en viktig del i ett projektgenomförande, Plynova upprättar tid- och strukturplaner med stort fokus på den kundnytta det medför.

Tidplanen bör innehålla alla de kritiska aktiviteterna och även olika hålltider. Det kan till exempel avse anmälningar, behov av beslut, avrop, leveranstider, upphandlingstider. Det går även att koppla en väl genomarbetat tidplan till resursavstämningar såsom maskin- och arbetskraftstimmar.

 

 

 

 

Tidsstyrning, kvalitetsledning och kostnadsstyrning är de tre viktigaste elementen för ett lyckat projekt.

 

 

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB